Edit product

€147

Pokreni svoj prvi vebinar - korak po korak

Online kurs „Pokreni svoj prvi vebinar – korak po korak“ je osmišljen sa namerom da vas provede korak po korak u planiranju, implementaciji i izvođenju svog prvog vebinara.

Predavač na ovom kursu, Dimitrije Ostojić, vebinarima se bavi već 4 godine i iza sebe ima više od 150 live vebinara na kojima je za sebe i svoje kljente zaradio preko 25.000€ u prodaju proizvoda i usluga koristeći ovaj kanal komunikacije.

O ovom kursu vas uči kako da i vi to uradite.

Kurs je rađen sa konkretnim postavkama koristeći WebinarJam kao platformu uz podršku alata Leadpages i Drip za povećanje konverzije i prodaje.

  • 2:20 h video materijala

Checkout

Pokreni svoj prvi vebinar - korak po korak

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

You'll be charged US$147.

Your purchase was successful!

We charged your card and sent you a receipt

Summary

    Hvala na kupovini. Proverite svoj email.

    Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

    Powered by Gumroad