€50

Sat vremena konsultacija - 50€

0 ratings
I want this!

Sat vremena konsultacija - 50€

€50
defaultdesign
0 ratings

Oblasti koje su pokrivene konsultacijama:
- Analiza sajta i nastupa na društvenim mrežama
- Kreiranje online strategije
- Povećanje prodaje koristeći online marketing

I want this!